فرایند پذیرش مقالات

۱.  ثبت نام اولیه توسط مؤلف در سامانه و ارسال مقاله
۲. بررسی فرمت نگارش و کامل بودن برگه تعهدنامه و تعارض منافع  توسط کارشناس نشریه (3 روز کاری)
۳.  بررسی مقاله و دریافت آن ظرف یک هفته توسط دبیر علمی و اعلام نتیجه ارزیابی اولیه
۴.  ارجاع مقاله به جلسه هیأت تحریریه و در صورت نداشتن ایراد، نهایتاً ارجاع مقاله به داوران
۵.  ارزیابی مقاله توسط داوران و دریافت نتایج داوری
۶. جمع‌بندی و اعلام تصمیم توسط سردبیر نشریه
۷. در صورت عدم پذیرش و رد مقاله، به نویسندگان اطلاع رسانی خواهد شد و چنانچه مقاله نیاز به اصلاح داشته باشد، جهت اصلاح به مؤلف ارسال خواهد شد و مؤلف ملزم به اصلاح مقاله در مدت دو هفته خواهد بود.
۸. ارزیابی مجدد مقاله اصلاح شده توسط داوران در مدت دو هفته و در صورت پذیرش به مرحله ویرایش ارسال خواهد شد.
۹. پس از انجام ویرایش ادبی و فنی، درنهایت مقاله در نوبت انتشار قرار می­‌گیرد و چاپ خواهد شد.

 

  • هزینه بررسی اولیه 150 هزار تومان (شامل کلیه مقالات پذیرفته شده و پذیرفته نشده) است.
  • هزینه ثانویه یک میلیون و 350 هزار تومان (شامل هزینه پذیرش، صفحه آرایی و ویراستاری) است.

شرح فلودیاگرام داوری: ابتدا مقالات توسط نویسنده و مطابق با شیوه نگارش مقاله ارسال می‌شود. در گام بعد، دبیر علمی ضمن بررسی اولیه رعایت شروط مقرر، یا آن را برای اصلاح به نویسنده عودت داده و یا در صورت رعایت ضوابط، مقاله را برای اظهارنظر برای سردبیر ارسال می‌نماید. گام سوم، تصمیم‌گیری توسط سردبیر است. اگر مقاله را فاقد رهیافت‌های پژوهشی و یا خارج از حوزه تخصص فصلنامه تشخیص دهد، آن را بایگانی خواهد کرد و در غیر این صورت برای داوری ارسال می‌نماید. نظریه داوران یکی از سه مورد «عدم قبول، قبول با اصلاحات یا قبول به شکل موجود» است. در صورت نخست، مقاله بایگانی خواهد شد. در حالت دوم، مقاله برای اصلاح و رفع اشکالات به نویسنده مرجوع می‌شود. در صورت سوم و یا پس از اصلاحات به‌عمل آمده مورد تایید، مقاله برای اظهار نظر نهایی به هیات تحریریه ارسال خواهد شد. نظر هیات درخصوص قبول یا رد مقاله قطعی است. چنانچه هیات تحریریه، مجوز انتشار مقاله را  صادر کند، متن نهایی برای ویراستاری فنی و ادبی و سپس صفحه‌آرایی در اختیار عوامل اجرایی فصلنامه قرار داده شده و در نوبت انتشار قرار خواهد گرفت.