اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 168
تعداد پذیرش 51
تعداد عدم پذیرش 87

مقالات منتشر شده (از سال 1403)
تعداد دوره‌ها 0
تعداد شماره‌ها 0
تعداد مقالات 2
تعداد مشاهده مقاله 17
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 7 روز
متوسط زمان پذیرش 90 روز
درصد پذیرش 30 %