راهنمای نویسندگان

دانلود شیوه نامه نشریه مطالعات سیاسی-اجتماعی تاریخ معاصر ایران

نحوه پذیرش مقاله

 -         هر مقاله ای در حوزه  نهادهای اجتماعی-سیاسی، مسائل و رخدادهای تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ایران معاصر که از ارزش علمی برخوردار باشد، برای بررسی و احتمالاً چاپ در مجله پذیرفته خواهد شد.

 -         هیئت تحریریه در رد یا قبول و نیز حک و اصلاح مقالات آزاد است.

 -         تقدم و تأخر چاپ مقالات براساس تأیید مقاله توسط داوران و هیئت تحریریه است.

 -         مسئولیت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهده نویسنده مسئول است.

 -         ارسال تعهدنامه کتبی همراه مقاله مبنی بر اینکه مقاله مزبور تا اعلام نتیجه (حداکثر شش ماه از زمان تحویل به مجله) به نشریه دیگر فرستاده نخواهد شد.

 

راهنمای نویسندگان:

نویسندگان محترم با توجه به الزامی شدن انتشار کد (ORCID) برای نشریات از طرف وزارتخانه، خواهشمند است در قسمت ارسال  مقاله،  فیلد کد (ORCID) را برای تمام نویسندگان و  یا حداقل برای  نویسنده  اصلی تکمیل و سپس مقاله خود را  ارسال نمایید. برای ثبت نام و دریافت کد (ORCID)  اینجا را کلیک نمایید.

-          چکیده فارسی و انگلیسی (چکیده بیش از 200 کلمه نباشد.)

 -         واژگان و مفاهیم اصلی و کلیدی تحقیق (حداکثر 5 واژه)

 -         مقدمه، شامل: طرح مسئله پژوهش و پیشینه آن، شیوه تحقیق و بیان هدف

 -         بحث و بررسی فرضیه (فرضیات) تحقیق و ارائه تحلیل های مناسب با موضوع

-         نتیجه گیری

 -         فهرست منابع و مآخذ

منابع

 

  الف. راهنمای تنظیم اندازه و قلم مقالات:

مطابق قالب آماده سازی مقالات (پیش فرض)، در انتهای همین صفحه

 • مقاله در قالب فایل Word 2013 با قلم 12 B nazaninبا حاشیه‌های مشخص شده در قالب آماده سازی (پیش فرض)و حداقل 6000 و حداکثر 8000 کلمه، ارسال شود.

 

ب. راهنمای شیوۀ ارجاعات:

مطابق قالب آماده سازی مقالات (پیش فرض)، در انتهای همین صفحه

 • خلاصۀ مدون راهنما و دستورالعمل ارجاعات و منبع نگاری فصلنامه شامل محورهای دوگانۀ زیر است:

 

اول. شیوه و دستورالعمل ارجاع دهی

 • ارجاعات باید به صورت درون متنی باشد. مثال: (معتمدنژاد، 1389: 56-55) یا (اربابی، 1396، سایت) یا (دلاور، شفیع آبادی و همکاران، 1395: 25) یا (Castells, 1999: 150-154).
 • مسئولیت صحت مطالب مندرج در مقاله و لیست منابع به عهده نویسندۀ مسئول است.
 • نویسنده/گان می‌توانند از نتایج پژوهش‌های منتشرشده در شماره‌های قبلی فصلنامه نیز بهره‌مند شوند.
 • در منابع؛ کتاب‌ها، مقالات، اسناد و سایت‌های اینترنتی به تفکیک و به ترتیب حروف الفبا آورده شوند.
 • منابع پایان متنی شماره‌گذاری نشوند؛ (با خط تیره مشخص شوند)

 

دوم. روش نگارش فهرست منابع

الف. نمونه برای کتاب:

-  نام خانوادگی، نام. (سال انتشار). عنوان کتاب. ترجمۀ: نام مترجم یا مصحح، جلد چندم، چاپ چندم، محل انتشار: ناشر.

[دقت شود عنوان کتاب باید bold   و italic  شود]

ب. نمونه برای مقاله:

- نام خانوادگی، نام. (سال). «عنوان مقاله»، نام مجله، ماه، دوره، شماره، صص 28-1 [شماره صفحات مقاله در مجله].

[دقت شود نام مجله باید bold   شود]

ج. نمونه برای سایت:

- نام خانوادگی نویسندۀ مطلب [در صورت وجود]، نام [در صورت بی نام بودن، نام یا عنوان سایت]. (سالِ نگارش یا درج مطلب در سایت) [در صورت تکراری بودن، شماره آن با اعداد یا حروف]. «عنوان مقاله یا مطلب»، نام یا عنوان سایت. بازنشانی شده در: روز، ماه، سال، ساعت به نشانی: [پیوند سایت].

 * نکات مهم:

 • توجه داشته باشید که ارجاعات درون متنی به منابع انگلیسی (اعم از کتاب، مقاله یا سایت)، حتماً در داخل متن نیز می‌بایست به زبان انگلیسی نوشته شوند (از پرانتز باز تا پرانتز بسته) نظیر:

(youtube, 2015) یا (Fisk, 2015, website).

 • حروف اول همه‌ کلمات (بجز حروف اضافه و حروف ربط و بجز متن چکیده انگلیسی) در عناوین انگلیسی به صورت حرف بزرگ نوشته شوند.
 • عناوین کتابها و نام فصلنامه‌ها و مجله‌ها به صورت بولد(Bold) شده نوشته شوند و نام کتابها ضمن Bold شدن بایدایتالیک (italic) هم شوند.
 • عنوان مقاله‌ها در داخل دو پرانتز «» قرار داده شوند.

* نکتۀ مهم: در ارجاع‌دهی درون‌متنی به سایت‌ها یا پایگاه‌های اینترنتی موارد ذیل رعایت شوند:

 • حتی الامکان نام خانوادگی نویسنده‌ مقاله یا مطلب استنادی موجود در سایت و تاریخی که مقاله در سایت قرار داده شده است (در صورت بدون تاریخ بودن، زمان مراجعه به سایت).
 • اسم یا عنوان سایت. برای مثال: (سایت مرکز آمار ایران، 1394) یا (زمانی، 1394، سایت).
 • در صورت وجود تاریخ مشابه در ارجاع یا مراجعه به یک سایت، منبع آن با شماره گذاری عددی یا حروفی (در ارجاعات فارسی و انگلیسی) مشخص می‌شوند.