بررسی تاثیر سیاست خارجی نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران بر منافع اقتصادی ایران در دولت سیزدهم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، واحد بین الملل -پردیس خلیج فارس، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی ، ایلام، ایران

3 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام، ایلام، ایران

10.22034/spsich.2024.381714.1088

چکیده

همواره ظهور و بروز برخی از رویدادهای مهم داخلی و فراملی در مسیر تحولات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تاثیرگذار بوده و النهایه امروزه سبب شده است که آخرین اراده قوه مجریه در دولت سیزدهم، در الگوی پیروی از نگاه به شرق و در راس آن چین تبلور یابد. امروزه دولت چین به واسطه قرار گرفتن در یک جایگاه رفیع در جهان کنونی و رشد و توسعه همه جانبه مخصوصاً در عرصه اقتصادی و تجاری به عنوان یک الگو برای سایر کشورها مخصوصاً کشورهای در حال توسعه مطرح است. دغدغه اصلی، معطوف به این بوده است که رویکرد پیش روی سیاست خارجی نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران چه تاثیری بر منافع اقتصادی ایران دارد؟ براساس رویکرد واقع گرایی چین با اولویت دادن به منطقه گرایی اقتصادی و ایجاد هم افزایی بین موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک خود در شرق آسیا در پی ایجاد توازن نسبی محور پاسیفیک با محور آتلانتیک به رهبری آمریکاست؛ بنابراین واکنش در مواجهه با محور پاسیفیک به رهبری چین برای جا ایران نه یک انتخاب بلکه الزامی راهبردی است. نتایج و یافته های پژوهش موید این است که سیاست نگاه به شرق در جهت تأمین منافع اقتصادی و ژئوپلتیک و البته یافتن شریک استراتژیک برای جمهوری اسلامی ایران می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of the Islamic Republic of Iran's eastward foreign policy on Iran's economic interests in the 13th government

نویسندگان [English]

 • Jamshid Shojaei far 1
 • Nostat allah Heidari 2
 • Jahanbakhsh Moradi 3
1 Doctoral student of International Relations, International Branch- Persian Gulf Campus, Islamic Azad University, Khoramshahr, Iran
2 Assistant Professor, Department of Political Science, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran
3 Assistant Professor, Department of Political Science, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran
چکیده [English]

The appearance of some important domestic and international events has always been influential in the development of the foreign policy of the Islamic Republic of Iran, and finally today it has caused the last will of the executive branch in the 13th government to be crystallized in the pattern of looking to the East and at the head of it, China. . Today, the Chinese government is a model for other countries, especially developing countries, due to its high position in the current world and all-round growth and development, especially in the economic and commercial fields. The main concern has been focused on how the approach to the foreign policy of looking to the east of the Islamic Republic of Iran has an effect on Iran's economic interests. Based on China's realism approach, by prioritizing economic regionalism and creating synergy between its geopolitical and geoeconomic position in East Asia, it seeks to establish a relative balance between the Pacific axis and the Atlantic axis under the leadership of the United States. Therefore, reacting to the Pacific axis led by China is not a choice for Iran, but a strategic imperative. The results and findings of the research confirm that the policy of looking to the east is to secure economic and geopolitical interests and of course to find a strategic partner for the Islamic Republic of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Foreign policy
 • the approach of looking to the east
 • the 13th government
 • the relationship between Iran and China
دوره 3، شماره 1
اردیبهشت 1403
 • تاریخ دریافت: 26 دی 1401
 • تاریخ بازنگری: 11 اردیبهشت 1403
 • تاریخ پذیرش: 14 اردیبهشت 1403
 • تاریخ انتشار: 01 اردیبهشت 1403