مشروعیت تحریم های بانکی در عرصه بین المللی با تاکید بر تحریم های بانکی علیه ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/spsich.2024.392585.1106

چکیده

تحریم های بانک مرکزی، یکی از انواع تحریم های اقتصادی به شمار می‌آیند. اشکال مختلف تحریم های اقتصادی در مفهوم دقیق کلمه، شامل بلوکه کردن و توقیف دارایی‌های کشور تحریم شونده، منع صادرات و واردات و خرید و فروش کالا، مسدود کردن دارایی ها، (مانند بلوکه کردن دارایی‌های ایران توسط آمریکا به دنبال اشغال سفارت آمریکا در ایران)، محدودیت‌های ارزی و پولی نظیر افزایش نرخ تعرفه‌های بین‌المللی و عدم اعطای وام یا کاهش اعتبارات و تغییر نامناسب نرخ ارز می‌گردد. امروزه از تحریم اقتصادی به عنوان ابزاری در جهت نیل به اهداف سیاست خارجی از سوی کشورهای دیگر می‌توان یاد نمود. هدف کشور تحریم کننده، تحریف روابط اقتصادی تحریم شونده و تضعیف ساختن نظام کشور هدف، از طریق کاهش کمی و کیفی سطح تجارت بین‌المللی آن کشور می‌باشد. در حال حاضر، کشورهایی که در عرصه بین‌المللی از قدرت اقتصادی و نظامی بیشتری برخوردار هستند و عمدتا کشورهای غربی را شامل می‌شوند، با استفاده از ابزارهای اقتصادی و انواع تحریم های مرتبط من جمله تحریم های بانکی، سهمی در کنترل اقتصاد بین‌الملل داشته و با تهدید به تضعیف و یا در معرض قرار دادن اقتصادی کشور مورد هدف تحریم، در جهت تامین منافع سیاسی خود و تسلط بر سایر کشورها اقدام می‌نمایند. به همین جهت برخی از تحلیلگران غربی، تحریم را به عنوان ابزاری که دندان دیپلماسی را نیز می‌کند، تلقی می‌نمایند . لذا در این مقاله به بررسی مشروعیت تحریم های بانکی در عرصه بین المللی با تاکید بر تحریم های بانکی علیه ایران پرداخته شده است. همچنین در این مبحث محتوای انواع آراء و تصمیمات ناشی از تحریم های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legitimacy of banking sanctions in the international arena with emphasis on banking sanctions against Iran

نویسندگان [English]

  • Zabihollah Pourjanabad 1
  • Ali Zare 2
  • Mohsen Mohebi 3
  • Sabber Niavarani 3
1 PhD Student, Department of International Law, College of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Private Law, College of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Public and International Law, College of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Central bank sanctions are one of the types of economic sanctions. Various forms of economic sanctions in the strict sense of the word, including blocking and confiscating the assets of the sanctioned country, prohibiting export and import and buying and selling goods, blocking assets, (such as the blocking of Iranian assets by the United States following the occupation of the American embassy in Iran) ), currency and monetary restrictions such as increasing international tariffs and not granting loans or reducing credits and inappropriate exchange rate changes. Today, economic sanctions can be mentioned as a tool to achieve foreign policy goals from other countries. The goal of the sanctioning country is to distort the economic relations of the sanctioned country and weaken the system of the target country, through the quantitative and qualitative reduction of the international trade level of that country. At present, the countries that have more economic and military power in the international arena and mainly include Western countries, have a share in controlling the international economy by using economic tools and various related sanctions, including bank sanctions. They act to weaken or expose the economy of the country targeted by sanctions in order to secure their political interests and dominate other countries. For this reason, some Western analysts consider sanctions as a tool that also weakens diplomacy. Therefore, in this article, the legitimacy of banking sanctions in the international arena has been investigated, with an emphasis on banking sanctions against Iran. Also, in this topic, the content of various opinions and decisions resulting from the sanctions of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran has been examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic sanctions
  • central bank sanctions
  • typology of sanctions
  • international law
  • opinions and legal decisions