بررسی نقش‌های شش گانه زبانی رومن یاکوبسن در ده غزل نخست حافظ شیرازی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی ، واحد نیشابور ، دانشگاه آزاد اسلامی ، نیشابور ، ایران.

10.22034/spsich.2024.383368.1092

چکیده

زبان به عنوان یک نهاد اجتماعی یکی از مهم‌ترین ابزارهای ارتباطی محسوب می‌شود. رومن یاکوبسن از چهره‌های برجسته زبان شناسی، منتقد و نظریه پرداز ادبی است. یاکوبسن به عنوان طراح نظریه ارتباط کلامی، هر ارتباط زبانی را برگرفته از شش عامل فرستنده، گیرنده، پیام، رمز و نماد، بافت و مجرای ارتباطی می‌داند. از آن جایی که شعر حافظ دارای ابعاد پیچیده‌ای است و این گستردگی و پیچیدگی سبب تحلیل و تفسیرهای متعدد و متفاوتی شده است. با توجه به خوانش یاکوبسنی و بررسی عناصر شش گانه زبانی در ده غزل نخست دیوان غزلیات حافظ بخشی از ابهامات و موانع مفهومی و زبانی و کلامی که در ارتباز موثر است بررسی و برطرف شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Roman Jakobson's Six Linguistic Functions in the First Ten Ghazals of Hafez Shirazi

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Rashidi Toroghi 1
  • Mahbube Zia Khodadadian 2
  • Farzad Abbasi 2
1 Ph.D. student, Department of Persian Language and Literature, Neyshabour branch, Islamic Azad University, Neyshabor, Iran
2 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Neyshabor, Iran.
چکیده [English]

Language, as a social institution, is considered one of the most important communication tools. Roman Jakobson, a prominent figure in linguistics, critic, and literary theorist, is known for designing the verbal communication theory. According to Jakobson, every linguistic communication is derived from six factors: sender, receiver, message, code, context, and contact. Given that Hafez's poetry has complex dimensions and this complexity has led to numerous and varied analyses and interpretations. By employing Jakobson's reading and examining the six linguistic functions in the first ten ghazals of Hafez's Divan, this study aims to explore and resolve some of the ambiguities and conceptual, linguistic, and verbal barriers that are effective in communication.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Verbal communication theory
  • Roman Jakobson
  • linguistic functions
  • Ghazals of Hafez