استراتژی های پیشگیری از آسیب های خانوادگی و اجتماعی بر اساس سیره اخلاقی، رفتاری و اجتماعی معصومین(ع)با تطبیق بر آیات قرآن

نوع مقاله : ترویجی

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

10.22034/spsich.2022.156428

چکیده

در این تحقیق به زوایای زندگانی معصومین(ع) از بعد تربیتی و رفتارهای سازنده و عملکردهای معصومین(ع) از منظر اخلاقی و خانوادگی و روش های تربیتی ایشان بررسی می‌شود. پرسش اصلی مقاله این است که آیا برای پیشگیری از آسیب‌های خانوادگی و اجتماعی ابتدا می‌‌بایست نوع نگاه به خانواده را اصلاح کرد؟ بر مبنای سیره و آموزه‌های معصومین (ع)؛ چه استراتژی‌هایی برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی وخانوادگی و رفع آنها وجود دارد؟  در این نوشتار با رویکرد توصیفی- تحلیلی و همچنین گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای، جامعه مورد استفاده گستردة روایی، قرآن کریم، سیره معصومین(ع)، متون تاریخی، پیام‌ها و الگوهای اخلاقی، رفتاری و اجتماعی در سیره معصومین(ع) بررسی می‌شود. نتیجه تحقیق نشان می‌دهد بهترین استراتژی‌های پیشگیری از آسیب‌های خانوادگی و اجتماعی بهره‌مندی از تعالیم قرآن و سیره و سخن معصومین (ع) (به‌عنوان راهنمایان حقیقی انسان) است و می‌توان با کمی درنگ در سیره معصومین(ع) و با سرلوحه قرار دادن خصوصیت‌های بارز اخلاقی، اجتماعی و رفتاری آنان می‌تواند در بارور شدن صفات نیک اخلاقی در انسان پیامدهای مثبت و مطلوبی را به همراه آورد تا بتواند از زندگی سالم در سایه الطاف الهی و ائمه اطهار بهره‌مند شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies for preventing family and social harms based on the moral, behavioral and social life of the innocents by applying the verses of the Quran

نویسنده [English]

 • Mohamad Amin Maghazeiee
Master of Management, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
چکیده [English]

In this research, an attempt has been made to look at the aspects of the lives of the innocents (pbuh) from an educational perspective, and to examine the constructive behaviors and actions of the innocents (pbuh) from the moral and family point of view and their educational methods. The main questions of this article are whether to prevent family and social damage, we should first modify our way of looking at the family? Based on the history and teachings of the innocents (AS); What strategies are there to prevent social and family damage and fix them? The research method in this writing is descriptive-analytical, and the method of collecting library information. The widely used society is the narration, the Holy Qur'an, the biography of the Innocents (pbuh), historical texts, the moral, behavioral and social messages and patterns in the biography of the Innocents (pbuh). The result of the research shows that the best strategies for preventing family and social harms is to benefit from the teachings of the Qur'an and the way and words of the innocents (AS) (as the true guides of man) and it can be done with a little delay in the way of the innocents (AS) and with Placing the clear moral, social and behavioral characteristics of the innocents (AS) on the headlines can bring positive and favorable results in the fertilization of good moral qualities in humans so that they can lead a healthy life in the shadow of divine grace and the pure Imams (AS). benefited Within the family, we should develop rationality and compassion derived from knowledge with appropriate behavior and speech, and also emphasize the principle of social supervision, and before any behavior occurs, we should respect the other party as we respect ourselves. and increase the amount of gratitude to family members.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Damage
 • family
 • society
 • ethics
 • strategy
 • the life of the innocents
 • اصفهانی، محمدحسین، دیوان الأنوار القدسیة، بیروت: مؤسسة الوفاء، ۱۴۰۲ق، ج ۱.
 • انصاری خوشابر، مسعود (1377) قرآن کریم، تهران، نشر و پژوهش فرزان روز، اول.
 • ایزدهی، سیدسجاد، رفتارهای اجتماعی امام رضا (ع).
 • برقی، احمد بن محمد (1371)، المحاسن. ج2. تهران: دار الکتب الإسلامیه.
 • بزرگی، محمدرضا، (۱۳۸۷) «آسیب شناسی اجتماعی انحرافات اجتماعی از منظر اسلام»، مجله کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره ۷، صص۱۰۱-108.
 • جباری، محمدرضا (1397)، «راهکارهای مقابله با آسیب‌های اجتماعی در سیره اهل‌بیت (ع)»، فصلنامه مطالعات اسلامی آسیب‌های اجتماعی، دوره 1، شماره 1تابستان.
 • حر عاملی، محمد بن حسن (1409ق)، وسائل الشیعه. ج12، قم: مؤسسه آل البیت.
 • حرانی، ابن شعبه (1404ق)، تحف العقول، قم: جامعه مدرسین.
 • خارستانی، اسماعیل (1395)، راهکارهای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی از منظر امام سجاد(ع)، پایگاه اطلاع رسانی وسائل.
 • خسروی، موسی. (1380)، زندگانی حضرت علی بن موسی الرضا(ع)، ترجمه جلد ۴۹ بحار الأنوار، تهران: نشر اسلامیه.
 • ذوالانواری، عشقی عراقی (1396)، پیامبران کارآفرین (مهارت آموزی و کارآفرینی انبیاء (ص) و ائمه (ع) در سپهر قرآن و روایات، اراک: نشر اندیشه مطهر.
 • صدوق، محمد بن علی. (1418ق)، هدایة، قم: مؤسسه إمام هادی (ع)، چاپ اول.
 • صدوق، محمد بن علی. (1378)، عیون اخبار الرضا، تهران: نشر جهان، ج ۲.
 • صدوق، محمد بن علی. (1398)، التوحید، قم: جامعه مدرسین، باب ذکر مجلس الرضا(ع) مع اهل الادیان.
 • طباطبایی حکیم، عذرا (1390)، خانواده از منظر قرآن.
 • طبرسی، احمد بن علی، احتجاج، ج۲، ترجمه بهراد جعفری، تهران: اسلامیه،  ۱۳۸۱ش .
 • طبرسی، حسن بن فضل (1392ق)، مکارم الاخلاق. قم: انتشارات شریف الرضی.
 • طبرسی، فضل بن حسن (1390ق)، إعلام الورى بأعلام الهدى، تهران: نشر اسلامیه.
 • طریحی، فخرالدین محمد (1325 ش)، مجمع البحری . ن تهران: مرتضوی، جلد سوم.
 • عشقی عراقی، مهتاب (1397)، فعالیتهای فرهنگی و اقتصادی ائمه معصومین (ص) (با رویکرد اقتصاد مقاومتی و در جهت تبیین مبانی نظری مساله پیشرفت و رونق تولید داخلی)، اراک: انتشارات جهاد دانشگاهی استان مرکزی.
 • عطاردی الخبوشانی، عزیزالله. (1406ق) مسند الامام الرضا . بی‌جا: انتشارات الموتمه العالمی الامام الرضا(ع).
 • فولادوند، محمد مهدی (1373)، قرآن مجید، ترجمه ، نشر دارالقرآن کریم.
 • فیومى، احمد بن محمد، بیتا، مصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، بیروت: المکتبه العلمیه.
 • قائمی، علی. (۱۳۷۸)، در مکتب عالم آل محمد؛ علی بن موسی الرضا(ع)، تهران: امیری.
 • قرائتی، محسن. (1383)، تفسیر نور، تهران: مرکز فرهنگى درسهایى از قرآن.
 • قمی، عباس، مفاتیح الجنان، زیارت امام رضا(ع).
 • کتابی، شهرزاد و مریم کتابی (1392)، سیره اخلاقی و تربیتی امام رضا(ع) از منظر قرآن کریم.
 • کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران: دار الکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق، ج ۸.
 • مجلسی، محمدباقر. (1403ق) بحار الأنوار. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
 • محمدی ری شهری، محمد (1387) آسیب‌های خانواده از دیدگاه قرآن و روایات، تبیان.
 • مشکینی اردبیلی، علی. (1382)، القرآن الکریم، مرکز چاپ و نشر قرآن کریم الهادی.
 • مکارم شیرازی، ناصر و جمعی از فضلا (۱۳۸۶)، برگزیده تفسیر نمونه، تنظیم احمد علی بابایی، تهران: دارالکتب اسلامیه.