بررسی تکاپوهای اصلاح گرایانه قائم مقام فراهانی

نوع مقاله : ترویجی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22034/spsich.2022.153921

چکیده

چهره قائم مقام در دهه های گذشته به یکی از عناصر حذف ناشدنی از تابلوی تاریخ اصلاحات و نوسازی بدل شده و قائم مقام در کنار امیرکبیر و سپهسالار یکی از شخصیت های تاثیرگذار در نوسازی کشور مطرح شده است.عملکرد سیاسی قائم مقام فراهانی در فهم ایران در «آستانه تجدد» بسیار مهم است.اصلاحات برآمده از سوی عباس میرزای ولیعهد و قائم مقام فراهانی صدراعظم وی که در دارالسلطنه تبریز مشغول خدمت به ایران بودند، باعث شد که بعدها در این شهر جنبش مشروطه خواهی و حکومت مردم به پیروزی رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the reformist efforts of Deputy Farahani

نویسنده [English]

 • khashayar razavi jifani
M.A student, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the past decades, the figure of Qaim Maqam has become one of the elements that cannot be removed from the history of reforms and modernization, and Qaim Maqam has been mentioned as one of the influential figures in the modernization of the country, along with Amir Kabir and Sepehsalar. Farahani's political performance is very important in understanding Iran at the "threshold of modernization". The reforms brought about by Abbas Mirzai, the crown prince, and his deputy chancellor, Farahani, who were serving Iran in Darul Sultanah in Tabriz, caused the victory of the constitutional movement and people's rule in this city. Therefore, in this study, Farahani's reformist efforts were investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Qaim Maqam Farahani
 • Abbas Mirza
 • Mohammad Shah
 • modernity
 • reforms
 • آدمیت، فریدون. (1362) مقالات تاریخی. تهران: انتشارات دماوند.
 • اعتماد السلطنه، محمد حسن خان. (1357) صدرالتواریخ. تصحیح و تحشیه و توضیح و فهرست‌ها از مجید مشیری، تهران: نشر روزبهان.
 • __________________________ (1357) خلسه(مشهور به خوابنامه). به کوشش محمود کتیرایی، تهران، نشرتوکا.
 • حسینی فراهانی، عبدالوهاب. شرح احوال مرحوم مغفور میرزا ابوالقاسم قائم مقام سیدالوزرا رحمه الله علیه. مندرج در: دیوان شعر قائم مقام، ضمیمه سال دهم مجله ارمغان.
 • خداوندگار لحن نامه‌های تازه یاب قائم مقام فراهانی. (1395) به اهتمام محمد طلوعی، محمدرضا بهزادی و محمد میرزاخانی، تهران: انتشارات پرنده، چاپ اول.
 • صفائی، ابراهیم. (بی تا) یک صد سند تاریخی. تهران: چاپخانه شرق.
 • طباطبایی، سید جواد. (1392) تاملی درباره ایران جلد دوم: نظریه حکومت قانون در ایران بخش نخست: مکتب تبریز و مبانی تجدد خواهی. تهران: انتشارات مینوی خرد.
 • فریزر، جیمز بیلی. (1364) سفرنامه فریزر معروف به سفرنامه زمستانی. ترجمه منوچهر امیری، تهران: انتشارات توس، چاپ اول.
 • قائم مقام فراهانی (1399) منشآت. به کوشش: سید بدرالدین یغمائی، تهران: انتشارات نگاه.
 • گاردان، کنت آلفرد دو. (1362) ماموریت ژنرال گاردان در ایران. ترجمه عباس اقبال آشتیانی. تهران: انتشارات نگاه.