دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی

بررسی غرامات قابل مطالبه بیع فضولی در نظام حقوقی روابط تاریخی ایران و مصر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1403

10.22034/spsich.2024.443815.1134

سعید دکامئی؛ حمیدرضا علی کرمی؛ رسول احمدی فر


استراتژی تجارت استعماری هلند با ایران در دوره صفویه در خلیج فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1403

10.22034/spsich.2024.449913.1160

بابک قدس؛ عباسقلی غفاری فرد؛ علی بیگدلی